Samsung Galaxy S10 อาจจะมีลำโพงที่มีเสียงผ่านหน้าจอ

31 พ.ค. 2561 : 567

Samsung Galaxy S10, หน้าจอ, ลำโพง, speaker, Sound on Display, เทคโนโลยี, Xiaomi, piezoelectric, มือถือ

จากรายงานของ Samsung ในตอนนี้พบกว่าทางบริษัท Samsung ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำให้เสียงจากโทรศัพท์ออกมาผ่านหน้าจอได้ที่เรียกว่า Sound on Display

บางคนอาจจะได้ได้ยิน หรือรู้จักเทคโนโลยีนี้มาก่อนจากบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Xiaomi ที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Mi Mix ซึ่งใช้เทคโนโลยี piezoelectric เป็นการใช้การสั่นสะเทือนเพื่อปล่อยเสียงออกมาผ่านหน้าจอ

ซึ่งบางที่ Samsung กำลังพัฒนาและนำเทคโนโลยีนี้มาใส่ในสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปนั้นก็คือ Samsung Galaxy S10

แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี้ดังกล่าวของ Xiaomi ก็ทำออกมาได้ไม่ดีนักเพราะคุณภาพเสียงที่ออกมาไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และในที่สุดทาง Xiaomi ก็ต้องกลับมาใช้ลำโพงแบบปกติ

ถึงแม้ว่า Samsung จะเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าและมีทรัพยากรที่เยอะกว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติที่บริษัทใหญ่ๆะเริ่มค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นจุดเด่นในการขายสินค้าในอนาคตอย่างเช่นการตัวอ่านลายนิ้วมือผ่านหน้าจอของ Samsung ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าจะนำไปใส่ใน S9 แต่ก็ไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ดีเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าทาง Samsung จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้จนสำเร็จหรือไม่

ที่มา: gsmarena

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Tag

Samsung
Samsung S10
Xiaomi
มือถือ