Dark-and-Light

Home > Dark-and-Light
28 พ.ย. 2559
Snail Games ผู้อยู่เบื้องหลังในการพัฒนา Dark and Light เเละ Age of Wushu 2 ออกมาประกาศถึงการร่วมกันกับทีมงาน Wildcard ผู้พัฒนาเกมส์ Ark: Survival Ev
7 ก.ย. 2559
Dark and Light อัพเดทเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเเละที่สำคัญก็มีเซอไฟรส์ เปิดให้ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้า กันเเล้ว พร้อมกับปล่อยตัวอย่างเกมส์มาให้รับช

Update