Tag: Messenger

ข่าว เนื้อหา รีวิวที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา "Messenger" ติดตามข่าวสารมือถือ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ โทรศัพท์ออกใหม่ได้เเล้วที่ www.zogzagit.com

Facebook อัพเดตผู้ใช้งาน Messenger สามารถโอนเงินผ่าน Paypal ได้เเล้ว

Paypal หนึ่งใระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้คนรู้จักการใช้จ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์กันมากขึ้นทำให้โลกในปัจจุบันนี้การซื้อของข้ามทวีป
23 ต.ค. 2560
Facebook Messenger Paypal ข่าว Application
1