Need for Speed Edge

Home > Need for Speed Edge
22 พ.ย. 2559
ผ่านไปแล้วกับงานเกมสุดยิ่งใหญ่ประจำปี G-STAR2016 ที่ปีนี้จัดขึ้นที่ Bexco เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เหมือนเคย สำหรับครั้งนี้พระเอกของงานจะเป็นใครไปไม่ไ

Update